Ile prądu zużywa pompa ciepła

Warto wiedzieć ile bądzie wynosił rachunek za prąd

Aby obliczyć koszty ogrzewania pompą ciepła, należy wziąć pod uwagę kilka czynników, takich jak:

Zużycie energii przez pompę ciepła: Wartość tę można uzyskać z informacji podanych przez producenta pompy ciepła, zazwyczaj wyrażaną w kWh lub kW. Na przykład, jeśli producent podaje, że pompa ciepła zużywa średnio 4 kWh na godzinę, można obliczyć zużycie energii na dzień, miesiąc lub sezon, biorąc pod uwagę czas pracy pompy ciepła.

Cena energii: Wartość tę można uzyskać z faktury za energię elektryczną lub na podstawie obowiązujących stawek za jednostkę energii. Przyjmując cenę energii za 1 kWh, można pomnożyć ją przez zużycie energii przez pompę ciepła, aby obliczyć koszty eksploatacji.

Koszty ogrzewania pompą ciepła można obliczyć za pomocą następującego wzoru:

Koszty ogrzewania = Zużycie energii przez pompę ciepła × Cena energii

Przykładowo, jeśli pompa ciepła zużywa w ciągu zimy  średnio 2 kWh na godzinę, a cena energii wynosi 0,80 zł za 1 kWh, koszty ogrzewania na godzinę wyniosą:

Koszty ogrzewania na godzinę pracy pompy ciepła = 2 kWh × 0,80 zł = 1,60 zł

Należy pamiętać, że to tylko przykład i rzeczywiste koszty ogrzewania będą zależeć od wielu czynników, takich jak efektywność pompy ciepła, ceny energii elektrycznej, izolacja budynku i preferowane temperatury wewnątrz domu.

panasonic 12 wieruszow
1682495462591 1
pompa aremec milicz 1

Ile prądu potrzebuje pompa ciepła?

Zużycie energii przez pompę ciepła zależy od wielu czynników. Znając powierzchnię domu, jego zapotrzebowanie na ciepło oraz liczbę mieszkańców możemy oszacować przybliżone zużycie energii elektrycznej, a tym samym koszty ogrzewania domu.

Na przykład: Powierzchnia domu: 100 m2, szacowany współczynnik zapotrzebowania na ciepło: 100 kWh/m2/rok, ogrzewanie wody użytkowej (4 osoby): 2000 kWh/rok. Całkowite zapotrzebowanie domu na energię elektryczną wynosi 12 000 kWh/rok. Do wytworzenia takiej energii za pomocą pompy ciepła powietrze/woda o współczynniku SCOP=5 potrzeba około 2400 kWh energii elektrycznej z sieci. Średnia łączna cena energii elektrycznej: 0,73 zł/kWh Koszty ogrzewania pompy – 2400 kWh/rok x 0,73/kWh = 1752 zł/rok Powyższe obliczenia są jedynie szacunkami. Ostateczny koszt ogrzewania domu zależy od wielu czynników. Obliczenia można również wykonać na podstawie wcześniejszego zużycia paliwa. Koszty ogrzewania domu węglowego o rocznym koszcie 3030 zł przedstawiają się następująco: Pompa ciepła 1659 zł, Pompa ciepła i PV 152 zł, gaz 2725 zł, drewno 1745 zł.


Ceny poszczególnych paliw pochodzą z pierwszej połowy 2023 roku, obecnie koszty te mogą ulec zmianie ze względu na dynamiczny wzrost cen surowców.

Chcesz obliczyć przybliżone koszty ogrzewania swojego domu?

Zadzwoń


Scroll to Top