Ile prądu zużywa pompa ciepła

Warto wiedzieć ile bądzie wynosił rachunek za prąd

Aby obliczyć koszty ogrzewania pompą ciepła, należy wziąć pod uwagę kilka czynników, takich jak:

Zużycie energii przez pompę ciepła: Wartość tę można uzyskać z informacji podanych przez producenta pompy ciepła, zazwyczaj wyrażaną w kWh lub kW. Na przykład, jeśli producent podaje, że pompa ciepła zużywa średnio 4 kWh na godzinę, można obliczyć zużycie energii na dzień, miesiąc lub sezon, biorąc pod uwagę czas pracy pompy ciepła.

Cena energii: Wartość tę można uzyskać z faktury za energię elektryczną lub na podstawie obowiązujących stawek za jednostkę energii. Przyjmując cenę energii za 1 kWh, można pomnożyć ją przez zużycie energii przez pompę ciepła, aby obliczyć koszty eksploatacji.

Koszty ogrzewania pompą ciepła można obliczyć za pomocą następującego wzoru:

Koszty ogrzewania = Zużycie energii przez pompę ciepła × Cena energii

Przykładowo, jeśli pompa ciepła zużywa w ciągu zimy  średnio 2 kWh na godzinę, a cena energii wynosi 0,80 zł za 1 kWh, koszty ogrzewania na godzinę wyniosą:

Koszty ogrzewania na godzinę pracy pompy ciepła = 2 kWh × 0,80 zł = 1,60 zł

Należy pamiętać, że to tylko przykład i rzeczywiste koszty ogrzewania będą zależeć od wielu czynników, takich jak efektywność pompy ciepła, ceny energii elektrycznej, izolacja budynku i preferowane temperatury wewnątrz domu.

Ile prądu potrzebuje pompa ciepła?

Zużycie energii przez pompę ciepła zależy od wielu czynników. Znając powierzchnię domu, jego zapotrzebowanie na ciepło oraz liczbę mieszkańców możemy oszacować przybliżone zużycie energii elektrycznej, a tym samym koszty ogrzewania domu.

Na przykład: Powierzchnia domu: 100 m2, szacowany współczynnik zapotrzebowania na ciepło: 100 kWh/m2/rok, ogrzewanie wody użytkowej (4 osoby): 2000 kWh/rok. Całkowite zapotrzebowanie domu na energię elektryczną wynosi 12 000 kWh/rok. Do wytworzenia takiej energii za pomocą pompy ciepła powietrze/woda o współczynniku SCOP=5 potrzeba około 2400 kWh energii elektrycznej z sieci. Średnia łączna cena energii elektrycznej: 0,73 zł/kWh Koszty ogrzewania pompy – 2400 kWh/rok x 0,73/kWh = 1752 zł/rok Powyższe obliczenia są jedynie szacunkami. Ostateczny koszt ogrzewania domu zależy od wielu czynników. Obliczenia można również wykonać na podstawie wcześniejszego zużycia paliwa. Koszty ogrzewania domu węglowego o rocznym koszcie 3030 zł przedstawiają się następująco: Pompa ciepła 1659 zł, Pompa ciepła i PV 152 zł, gaz 2725 zł, drewno 1745 zł.


Ceny poszczególnych paliw pochodzą z pierwszej połowy 2023 roku, obecnie koszty te mogą ulec zmianie ze względu na dynamiczny wzrost cen surowców.

Chcesz obliczyć przybliżone koszty ogrzewania swojego domu?

Zadzwoń


Scroll to Top