Ogrzewanie podłogowe

Ogrzewanie podłogowe - Wady i zalety. Jaki typ wybrać?

Wszystkie instalacje woda kanalizacja ogrzewanie podłogowe
Ogrzewanie podłogowe płaszczyznowe

Współcześni budujący swoje domy coraz częściej wybierają ogrzewanie podłogowe. Motywacją jest zapewnienie komfortu, brak wizualnych elementów grzewczych, poziomy rozkład temperatury z korzyścią dla ludzkiego organizmu, a także niższe koszty ogrzewania niż w przypadku konwencjonalnych grzejników. ważną zaletą ogrzewania podłogowego jest zdolność do dopasowania, która wynika z niewielkiej różnicy temperatury między powietrzem w pomieszczeniu a powierzchnią grzewczą. Gdy temperatura w pomieszczeniu wzrasta, różnica ta maleje i strumień ciepła od podłogi zmniejsza się proporcjonalnie. Kiedy temperatura obniża się, różnica temperatury i strumień ciepła zwiększają się. 

Inwestorzy częściej wybierają ogrzewanie podłogowe wodne, co jest bardziej uciążliwe w czasie montażu i droższe w instalacji, lecz eksploatacja jest znacznie tańsza niż w przypadku ogrzewania podłogowego elektrycznego. Gdy instalacja jest zasilana przez kocioł na tanie paliwo lub przez pompę ciepła, różnica jest wyraźna – ogrzewanie elektryczne jest co najmniej dwukrotnie droższe. Kable grzejne najczęściej są zwykle uzupełnieniem innego systemu grzewczego

Ogrzewanie podłogowe - Jak rozplanować podłogówkę?

Najlepiej planować zastosowanie ogrzewania podłogowego przed rozpoczęciem budowy domu, aby uniknąć trudności związanych z wysokością podłóg i koniecznością wyrównywania poziomu podłóg w pomieszczeniach z oraz bez ogrzanej podłogi. Na etapie przygotowywania podłoża, należy uwzględnić obecność rur w warstwie podkładu podłogowego i starannie wyrównać go, aby płyty izolacji termicznej przylegały do niego na całej powierzchni. Niedopełnienie tego etapu może prowadzić do pękania jastrychu, w którym znajdują się rury ogrzewania podłogowego oraz do pęknięcia rur w miejscu załamania wylewki. Elektryczne kable są bardziej elastyczne i mają mniejsze ryzyko wystąpienia tych problemów.

Ogrzewanie podłogowe - jak ograniczyć straty ciepła?

Podłoga z ogrzewaniem podłogowym potrzebuje izolacji termicznej, aby zapobiec utracie ciepła. Dlatego na wyrównanej powierzchni należy umieścić płyty izolacyjne wykonane ze sztywnych płyt z tworzywa sztucznego lub wełny mineralnej z utwardzonymi żywicami. Aby ułatwić pracę, często stosuje się specjalne płyty izolacyjne z folią samoprzylepną, która jest rozwijana z rolki. Folia ta ma nadrukowaną siatkę, co ułatwia precyzyjne ułożenie rur i ich mocowanie. Izolacja powinna mieć taką grubość, aby uzyskać współczynnik przenikania ciepła mniejszy niż:

  •  1 W/(m2∙K) dla podłóg na stropach nad pomieszczeniami ogrzewanymi
  • 0,25 W/(m2∙K) nad nieogrzewanymi piwnicami
  • 0,3 W/(m2∙K) dla podłóg na gruncie.

Ogrzewanie podłogowe wodne w porównaniu do ogrzewania elektrycznego


Gdy wybieramy między ogrzewaniem podłogowym wodnym a elektrycznym, należy pamiętać, że energia elektryczna jest kosztowna, więc wybierając nagrzewnicę elektryczną, musimy liczyć się z wysokimi kosztami. Jednak z drugiej strony koszt zakupu kabli grzewczych lub mat grzewczych jest niższy niż elementów potrzebnych do działania systemu wodnego. Dodatkowo unikniemy problemów z użytkowaniem, jakie mogą występować w przypadku niewłaściwie wykonanego systemu wodnego. Ogrzewanie podłogowe elektryczne jest znacznie prostsze, co oznacza, że błędy montażowe są mniej prawdopodobne. Inną zaletą takiego rozwiązania jest możliwość podgrzewania podłogi bez konieczności uruchamiania instalacji c.o, np. w okresach przejściowych, czyli wiosną i jesienią.


Jeśli zdecydujemy, że chcemy mieć ogrzewanie podłogowe jedynie w łazience i kuchni, a pozostałe pomieszczenia zostaną ogrzewane grzejnikami, to wykorzystanie niezależnego, elektrycznego ogrzewania podłogowego będzie rozsądnym wyborem. Jednakże, jeśli planujemy większą powierzchnię ogrzewania podłogowego i jego głównym zadaniem jest zapewnienie komfortowej temperatury w pomieszczeniach, a nie tylko eliminacja efektu zimnych podłóg, koszty eksploatacji ogrzewania elektrycznego będą znaczne, a zatem należy rozważyć inwestycje w instalację wodnego ogrzewania podłogowego, szczególnie jeśli będzie zasilane przez tani kocioł

Zalety ogrzewania podłogowego

Kiedy ogrzewamy pomieszczenia, ciepło jest przekazywane między urządzeniem grzewczym a otoczeniem na dwa sposoby głównie poprzez promieniowanie oraz konwekcję. Promieniowanie cieplne polega na przenoszeniu energii poprzez promieniowanie elektromagnetyczne, które jest emitowane przez każde ciało o temperaturze wyższej od zera bezwzględnego. Konwekcja to proces unoszenia ciepła, który zachodzi poprzez ruch ciała, w tym powietrza w pomieszczeniu. W odróżnieniu od standardowych grzejników, podłogowe ogrzewanie rurami z wodą lub drutami oporowymi przekazuje ciepło głównie poprzez promieniowanie. To pozytywnie wpływa na komfort cieplny osób przebywających w pomieszczeniach ogrzewanych w ten sposób.


Gdy temperatura podłogi jest wyższa, wypromieniowujemy mniej ciepła z naszych ciał, przez co potrzebujemy mniej ciepła z otoczenia, aby czuć się komfortowo. Dlatego w przypadku ogrzewania podłogowego można utrzymać temperaturę o 2°C niższą niż w przypadku standardowych grzejników i nadal odczuwać ciepło. Ważnym plusem ogrzewania podłogowego jest uniknięcie cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu, co jest wymagane w przypadku ogrzewania konwekcyjnego i szczególnie korzystne dla osób cierpiących na alergię na kurz. Ponadto, ogrzewanie podłogowe powoduje mniej drażniący efekt niż grzejniki, ponieważ nie nagrzewa się do temperatury powyżej 55°C, co eliminuje ryzyko przypalenia.

Ważne elementy i aspekty ogrzewania podłogowego

Jak i gdzie zakładać ogrzewanie podłogowe

 

Czy wszelkie pomieszczenia nadają się do stosowania ogrzewania podłogowego? Jego charakterystyczną cechą jest znaczna inercja termiczna – zmiana temperatury takiego grzejnika podłogowego następuje powoli. Okres od włączenia ogrzewania do momentu, w którym efekt jest zauważalny, wynosi kilka godzin. Po wyłączeniu źródła ciepła powierzchnia podłogi pozostanie jeszcze przez długi czas ciepła.

 

 Podłogówka utrudnia kontrolowanie temperatury w pomieszczeniu i nie jest odpowiednia do użytku okresowego, kiedy można ją wyłączyć w celu oszczędności. Jeśli większa część powierzchni podłogi będzie pokryta meblami, to również jej użycie nie jest zalecane, chyba że meble posiadają nogi o wysokości powyżej 10 cm, co ma minimalny wpływ na ilość ciepła emitowanego do pomieszczenia.

Jak ułożyć rury instalacji ogrzewania podłogowego?

 

Instalacja podłogowego systemu ogrzewania wodnego zwykle obejmuje rury wykonane z elastycznych tworzyw sztucznych, czasem z aluminiowym wzmocnieniem. Aby uniknąć wypłynięcia rur na powierzchnię w trakcie wylewania warstwy betonowej, konieczne jest ich właściwe mocowanie do podłoża. Ponadto, należy pamiętać, by długość pojedynczego obiegu nie przekraczała 150 m, aby uniknąć zbyt dużych strat ciśnienia w rurach, z którymi nie poradzi sobie pompa obiegowa.

 

Temperatura wody działającej jako czynnik grzewczy obniża się wraz z odległością od kotła, jednakże cała powierzchnia podłogi powinna być równomiernie nagrzana. Dlatego, układając rury, nie można postępować przypadkowo. Wężownica meandrowa to najczęściej stosowana metoda, ale nie gwarantuje równomiernego rozmieszczenia temperatury na podłodze. Dlatego warto zainstalować ją wzdłuż ścian o największych stratach ciepła, co pozwoli poprawić efektywność działania. Aby uzyskać jeszcze lepsze wyniki, można wykorzystać wężownicę pętlową, składającą się z podwójnie złożonego przewodu. Chociaż ta metoda zapewnia równomierniejsze ogrzewanie, wymaga większej liczby rur i więcej pracy.

 

Odpowiedni rozstaw rur wężownicy to od 10 do 30 cm, dzięki któremu unikniemy powstawania cieplejszych lub zimniejszych miejsc na powierzchni podłogi. Możemy zastosować gęstszy rozstaw przy ścianach zewnętrznych, w tzw. strefie brzegowej, w celu uzyskania wyższej temperatury powierzchni podłogi w tych miejscach. Najlepiej zastosować oddzielne obwody grzewcze dla strefy brzegowej i pozostałej części pomieszczenia. Jeśli nie ma bocznej izolacji cieplnej, odstęp między rurami a ścianą zewnętrzną powinien wynosić co najmniej tyle, ile wynosi rozstaw rur wężownicy lub 0,5 m, jeśli rozstaw jest mniejszy.

Elektryczne ogrzewanie podłogowe- maty grzejne oraz kable?

Jeśli zdecydujemy się na ogrzewanie elektryczne, należy zastosować kable grzejne zamiast rur z wodą. Pierwszym etapem jest zamontowanie puszki instalacyjnej w ścianie. Kabel prowadzi się od puszki przez rurkę ochronną (tzw. peszel) i następnie równolegle do najdłuższej ściany pomieszczenia. Co 50 cm należy zamocować go do podłoża za pomocą uchwytów lub taśm mocujących. Rozstaw kabli zależy od rodzaju posadzki i mocy ogrzewania, a określa go instrukcja producenta. Kabel musi być dopasowany do wielkości pomieszczenia, które ma ogrzewać, i ma określoną długość i moc.

Kable grzejne przeznaczone do zalania jastrychem nie powinny być umieszczane bezpośrednio na izolacji. Ze względu na niską przewodność cieplną izolacji, ciepło nie zostanie wystarczająco szybko odprowadzone z kabla, co może prowadzić do wzrostu jego temperatury i uszkodzenia. Kable należy przymocować do taśmy lub siatki montażowej, aby uniknąć przylegania do podłoża.  Podczas instalacji ogrzewania podłogowego w drewnianych podłogach z legarami, kable grzejne zostają ułożone bezpośrednio na izolacji termicznej, bez pokrycia zaprawą. Wymagane jest pozostawienie wolnej przestrzeni o wysokości 3-5 cm pomiędzy elementami grzejnymi a drewnianą posadzką. 

 

Istotne jest unikanie instalacji w temperaturze niższej niż -5-0°C, ponieważ kable stają się wtedy nieelastyczne. Należy wtedy rozwijać kabel i podłączać go do źródła zasilania. Następnie należy go odłączyć i jak najszybciej położyć. W momencie, gdy kable są już układane i nie widoczne, nie wolno wiercić w nich otworów.

 

Sprawdzenie szczelność instalacji i odpowiednie działania ogrzewania podłogowego

 

Po zainstalowaniu wszystkich pętli grzewczych, należy przejść do przeprowadzenia próby ciśnieniowej instalacji wodnego ogrzewania podłogowego, aby ustalić, czy jest ona szczelna. Ponadto, kable grzejne muszą zostać poddane badaniom, aby upewnić się, że izolacja nie została uszkodzona podczas montażu.

 

Kiedy wszystko jest sprawne, można przystąpić do tworzenia płyty grzejnej, czyli warstwy podłogi, która zawiera rury lub kable umieszczone wewnątrz. Najczęściej stosuje się  jastrych cementowy lub anhydrytowy, przygotowany z gotowych mieszanek. posadzka z warstwą podkładu izolacji cieplnej (pływający), bez dodatkowego zbrojenia, powinien mieć grubość co najmniej 7 cm. Jeśli zdecydujemy się na cieńszą warstwę, konieczne jest użycie zbrojenia z siatki stalowej, o połowę mniejszejącej grubości. W trakcie prac, rury instalacji grzewczej muszą pozostać pod ciśnieniem 0,3 MPa. Dopiero po 7-10 dniach można poruszać się po powierzchni podłogi, gdy beton do końca zwiąże i utwardzi się.

 
Scroll to Top