Instalacje sanitarne woda i kanalizacja

Instalacje sanitarne czyli woda i kanalizacja - zasady wykonania instalacji

Instalacja kanalizacji poziomej
System wody użytkowej oparty o rozdzielacze
Instalacje sanitarne w domu lub biurze woda i kanalizacja

Przy budowie domu należy pamiętać o instalacji sanitarnej tj. wodno-kanalizacyjnej. Wskazane jest zasięgnąć porady specjalisty, który doradzi co do wyboru rur, złączek oraz rodzaju instalacji. Taką pomocą służy nasza firma lub też każdy hydraulik. 

 

Jaką funkcję pełni instalacja wodno kanalizacyjna

 

 System wodno-kanalizacyjny to kompleks rur służących do dostarczania ciepłej i zimnej wody oraz odprowadzania ścieków z budynków. Jest to sieć rur połączona z wodociągiem lub studnią, która jest rozprowadzana do każdego punktu poboru wody w budynku.  System wodno-kanalizacyjny jest zbiorem rur i przewodów służących do zapewnienia domom dostępu do wody ciepłej i zimnej. Instalacja wodna jest połączona z wodociągiem lub studnią, a wewnątrz domu przeciąga się ją do każdego miejsca, gdzie jest potrzebna woda. 

 

podzielić możemy ją na:

instalację wodociągową wewnętrzną – rury, które doprowadzają wodę wewnątrz budynku

instalację wodociągową zewnętrzną – rury doprowadzające wodę z zewnątrz do budynku

Sieci wodociągowe

 

Instalacja wodna – wodę pobieraną z wodociągu wprowadza się pod ciśnieniem do instalacji wewnętrznej. doprowadzoną wodę muszą mieć Wanna, umywalka jak i toaleta.  Każde z owych przyrządów wyposażone jest w akumulator, co umożliwia pobieranie wody z systemu. Istnieje też opcja czerpania wody z prywatnej studni, lecz konieczne jest poddanie próbki wody testom, by stwierdzić jej przydatność do celów użytkowych.   W instalacji wodnej płynąca pod ciśnieniem woda z wodociągu napędza urządzenia sanitarno-wodne takie jak wanna, umywalka i toaleta. Każde z tych urządzeń jest wyposażone w baterię umożliwiającą ich pobieranie. Alternatywnie, woda może być pobierana ze studni, jednak niezbędne jest przeprowadzenie jej badania w celu sprawdzenia czy jest nadal zdatna do spożycia. 

 

Aby stworzyć instalację wodną, można użyć:

– materiałów metalowych, takich jak miedź, stal odporna na korozję lub stal węglowa;

– tworzyw sztucznych, w tym polichlorku winylu (PVC-U, PVC-C), kopolimerów (PP-H, PP-B, PP-R), polietylenu wysokiej giętkości (PE-X) oraz polibutylenów (PB).

Zimna woda jest prowadzona  przez rury do baterii znajdujących się przy każdym urządzeniu w domu. Natomiast ciepła woda musi być ogrzewana, a układ rur zależy od sposobu ogrzewania. 

 

Instalacja kanalizacyjna – odpowiada za odprowadzanie nieczystości komunalnych do sieci miejskich lub oczyszczalni lub zbiorników przydomowych.

 

Układ instalacji wodnej

 

Istnieją dwa sposoby ułożenia rur, w zależności od sposobu, w jaki woda jest podgrzewana:

  1. Układ rozdzielaczowy – stosowany w budynkach wielopiętrowych, w których rozdzielacz jest zamontowany na głównym przewodzie i dostarcza wodę do różnych punktów poboru. W przypadku budynków z wieloma kondygnacjami, rozdzielacz należy zainstalować na każdym piętrze. Rury między rozdzielaczem a punktem poboru wody powinny być wykonane z tego samego rodzaju rur, aby zapobiec wyciekom.
  2. Układ trójnikowy – polega na bezpośrednim połączeniu rur z przewodu głównego z każdym punktem poboru wody. Rury muszą być ułożone w stosunku do siebie prostopadle lub równolegle i połączone odpowiednimi kształtkami z zachowaniem stopniowania średnic.

Instalacja wodna – na jakiej wysokości

 

Każda instalacja podłączona jest do baterii lub do urządzeń sanitarnych. Ważne jest, aby podłączyć je na odpowiedniej wysokości:

 

wanna – wyżej niż 60 cm – bateria ścienna

umywalka – 50-60 cm (nad podłogą)

prysznic – 110-130 cm (nad podłogą)

toaleta – 70-80 cm

baterie naścienne – 25-35 cm nad umywalką i 10-18 cm nad wanną

 

Należy także pamiętać przed zamontowaniem baterii o doliczeniu grubości posadzki i wykończenia podłogi.

 

Zawory i filtry w instalacji

 

Do poprawnego funkcjonowania urządzeń korzystających z wody konieczne są również zawory i filtry instalacyjne.

Aby poprawić jakość wody pobieranej ze studni, należy założyć filtr uzdatniający wodę, który zniwelować nieprzyjemny zapach i smak.

Filtr mechaniczny siatkowy pozwoli wydłużyć żywotność baterii i ochroni elementy instalacji przed zanieczyszczeniami oraz uszkodzeniami, jednak należy pamiętać, by umieścić go za wodomierzem lub zestawem hydroforowym, a zawód odcinający powinien być zamontowany przy każdym elemencie pobierającym wodę, aby w przypadku awarii można było szybko odłączyć baterię i naprawić ją. Jeśli montaż nie jest możliwy przy każdym urządzeniu, zawory należy zainstalować dla grupy urządzeń w kuchni lub łazience.

 

Instalacja kanalizacyjna

 

Przewody kanalizacyjne transportują nieczystości do pionów kanalizacyjnych. Do montażu systemu kanalizacji zwykle wykorzystuje się rury wykonane z miedzi lub PCV. Elementy składowe każdego systemu kanalizacyjnego to:

– syfony – chronią przed nieprzyjemnym zapachem z kanalizacji

– rewizje – umożliwiają oczyszczenie rur z zabrudzeń i kontrolę stanu za pomocą specjalnych kamer

– wpusty podłogowe – kratki ściekowe, które odprowadzają odpady do kanalizacji

– wywiewki wentylacyjne – zapobiegają przedostawaniu się nieprzyjemnego zapachu z kanalizacji do wnętrza budynku

Jeśli nie mamy dostępu do miejskiej kanalizacji, musimy wybudować przydomową oczyszczalnię lub szambo. Dobrze pamiętać, aby regularnie oczyszczać te urządzenia.

 

Próby szczelności instalacji wodno kanalizacyjnej

 

Po zakończeniu instalacji trzeba ją osłonić tynkiem i przymocować podłogę. Warto upewnić się, że instalacja jest szczelna, aby uniknąć kosztownych napraw po zakończeniu remontu.

Przed montażem armatury należy przeprowadzić próbę wstępną polegającą na podwyższeniu ciśnienia w rurach do wartości próbnej. Ta czynność należy powtórzyć dwa razy, z odstępem 10 minut. Ciśnienie nie powinno spaść poniżej 0,06 MPa w ciągu pół godziny. Podczas próby zasadniczej ciśnienie nie powinno spaść o więcej niż 0,02 MPa w ciągu dwóch godzin. Jeśli w wyniku tej próby ciśnienie spadnie, należy ponownie sprawdzić szczelność instalacji. Jeśli wszystko jest w porządku, można sporządzić protokół, który potwierdza wykonanie instalacji przez wykonawcę, nadzór budowlany oraz kierownika budowy.

 

 Instalacja wodno-kanalizacyjna umożliwia dostawę wody do całego budynku. Przed ukończeniem należy dokładnie sprawdzić szczelność. Jeśli nie wiesz, jak samodzielnie przeprowadzić instalację wodno-kanalizacyjną, warto skontaktować się z profesjonalistą. Specjalista pomoże Ci wybrać odpowiednie rury i przeprowadzi instalację za Ciebie. 

Instalacje sanitarne woda kanalizacja ogrzewanie
Scroll to Top